Back to nature

PaanZEE wil de parkeervoorzieningen voor strandbezoekers die met de fiets of auto naar Castricum aan Zee komen verbeteren, vernieuwen en verduurzamen. Ons ‘Back to Nature’ plan bestaat uit aanpassingen die zorgen voor een verbetering van onze service, meer ruimte voor elektrisch vervoer en de fiets en maatregelen om zoveel mogelijk emissieloos te worden. Daarnaast willen we het Blinckers-gebouw een nieuwe bestemming geven. Op deze pagina lichten de plannen uitgebreider toe. 

‘Back to Nature’ in het kort en in beeld

    - Aanpassing infrastructuur en een nieuw betaal- en parkeersysteem voor tijdsafhankelijk parkeren (achteraf betalen voor exacte parkeertijd) 
    - Uitbreiding laadpalen en plaatsen van zonnecarports
    - Aanleg van zonnepanelen om zo veel mogelijk zelfvoorzienend en emissieloos te worden
    - Forse uitbreiding en vernieuwing fietsenstalling, ook voor scooters en e-bikes
    - Bewaakt stallen en laadfaciliteit voor e-bikes
    - Happy rent (fietsverhuur)
    - Geleidelijk afstoten deel parkeerterrein t.b.v. vergroten Natura 2000 gebied


Tijdsafhankelijk parkeren
Voor automobilisten willen we een systeem voor tijdsafhankelijk parkeren invoeren, zodat zij achteraf kunnen betalen voor de exacte tijd die ze hebben geparkeerd. Het is een  langgekoesterde wens van onze bezoekers en ook wij willen hierin investeren. Het huidige systeem is nog ingericht op een dagtarief, straks wordt dat een tarief per geparkeerde tijd.  Hiervoor moet de infrastructuur worden aangepast en het parkeersysteem worden vervangen.

Uitbreiding fietsenstalling
Daarnaast willen we de fietsenstalling grondig vernieuwen en fors uitbreiden. Naast gratis fiets parkeren willen we bewaakt stallen en fietsverhuur aanbieden. Een gedeelte van de stalling wordt straks een bewaakte stalling, om diefstal van bijvoorbeeld elektrische fietsen te voorkomen. Zo verbeteren we de toegankelijkheid en veiligheid. 

Vergroting capaciteit voor elektrisch vervoer en fietsen
Met maximaal nieuwe laadpunten voor elektrische auto’s en e-bikes willen we inspelen op de groeiende behoefte aan schoner vervoer. Ook daarom willen we onze capaciteit voor (elektrische) fietsen fors vergroten. Hiermee dragen we direct bij aan de doelstelling van de overheid en de maatschappelijke noodzaak om de CO2 en stikstof-uitstoot fors te  verminderen.

Emissieloos en zelfvoorzienend
PaanZEE ligt midden in het duingebied en is omringd door Natura2000 gebied. Daarom willen we investeren in schone energie, o.a. door het plaatsen van zonnecarports. Onze ambitie is om zoveel mogelijk emissieloos en zelfvoorzienend te worden. Zo werken we aan een duurzame toekomst van het strandgebied. 

Herbestemming Blinckers-gebouw (met geïntegreerde zendmast)
Het Blinckers-gebouw aan de Zeeweg verdient een nieuwe functie als duurzaam boetiekhotel, met een geïntegreerde zendmast en uitkijkpunt. Door de zendmast te verwerken in het ontwerp, is de mobiele bereikbaarheid geborgd voor bezoekers en hulpdiensten. Door de transformatie krijgt het voormalige restaurant een nieuwe, passende functie voor de omgeving en bezoekers en valt de zendmastfunctie bovendien visueel minder uit de toon.


Archief: