Terug naar blogs

PaanZEE beschikt over een AED

In Nederland krijgen elke dag 35 mensen een hartaanval buiten het ziekenhuis. Om dan goed te kunnen helpen is een AED onmisbaar. Volgens onderzoek van de hartstichting weet 34% van de Nederlanders niet waar de dichtstbijzijnde AED in hun directe omgeving hangt. Hoe sneller je een AED inzet bij een hartstilstand, hoe groter de overlevingskans. Elke seconde telt. Des te meer reden voor PaanZEE om een AED op te hangen, we ontvangen jaarlijks immers een hoop mensen. De AED vind je op een kassahokje van PaanZEE. Samen met de onze hangen er nu 12 AED’s in de omgeving van Castricum, wat volgens de hartstichting een gezond aantal is.

Met het ophangen en faciliteren van een AED ben je er nog niet. In geval van nood moet er natuurlijk ook iemand aanwezig zijn die eerste hulp kan bieden en de AED kan bedienen. In dat kader heeft het PaanZEE team onlangs een reanimatiecursus gedaan. Dit houdt in dat zij de noodzakelijke hulp veilig kunnen verrichten met de aanwezige middelen, in afwachting van professionele hulp, hebben geleerd.

Wij van PaanZEE staan naast het bieden van Happy Parking natuurlijk ook voor veiligheid op en rond het terrein. We zijn dus blij dat we de AED op ons terrein hebben hangen om zowel jouw als onze veiligheid te waarborgen.