Coming Soon

What's coming soon?

Voor iedereen
Mensen die zonder auto naar PaanZEE komen zijn net zo belangrijk voor ons. Daarom willen we de bestaande loodsen op Castricum aan Zee vervangen en een nieuwe fietsen/brommer stalling realiseren met oplaadpunten voor e-bikes, lockers en daarnaast een fietsenverhuur. Zo kan iedereen optimaal offline genieten bij PaanZEE!

!! Kort parkeren = achteraf betalen voor de werkelijke parkeertijd !!
De vergunningsaanvraag voor kort parkeren is al in juli 2017 bij de gemeente Castricum ingediend. Het wachten was op het toekennen van de vergunning om het parkeerterrein zo in te kunnen richten dat kort parkeren mogelijk is. Daarna is er geen toestemming verleend door de gemeente en hebben we sinds juli 2019 een alternatief plan gereed welke direct formeel is ingediend. Ook dit plan kwam nooit verder. Tot slot hebben we eind 2021 een aangepaste bouwaanvraag gedaan welke naar onze mening niet geweigerd kan worden. Waarom niet? Omdat we alles binnen de reeds in 2000 genoemde kaders geplaatst hebben en het volledig past binnen de verduurzaming van ondernemingen gelegen binnen natura 2000. Iets wat de Rijksoverheid, net als wij, zo graag wil. Zie verder onderstaande update voor meer info!

Keep you posted!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

*UPDATE PROVINCIE NOORD-HOLLAND NIET DUURZAAM! OKTOBER 2022

We zijn een nieuwe weg ingeslagen zodat we nu eindelijk eens tot realisatie van de zonnepanelen met laadpalen, vergroting van de fietsenstallingscapaciteit en kort parkeren kunnen komen.

Inmiddels al bijna 3 jaar proberen we duidelijk te maken dat we het parkeerterrein moeten en kunnen verduurzamen om zo de (milieu)druk op Natura2000 te verkleinen. In het kader van de actuele discussie met de boeren is nog duidelijker geworden dat we allemaal geraakt worden door de klimaatcrisis.

Wat is nu het probleem, want hoe kun je nee zeggen tegen deze doelen:

  •  Een autarkische bedrijfsvoering d.m.v. zonnepanelen, meer dan 100 laadpalen, duurzame zonne-energieopslag, duurzame parkeeroplossingen etc. 
  • Uitbreiden van de fietsenstalling capaciteit met voldoende laadfaciliteiten vanwege de forse toename van e-bikes en fietsen in het algemeen. 
  •  Transformatie naar een emissieloos parkeerterrein waar in stappen tot 2030 dan alleen nog emissieloze voertuigen welkom zijn. 
  •  Uiteindelijke teruggave van een groot deel verhard terrein aan de natuur teneinde de oppervlakte Natura2000 te vergroten. 

De Provincie zegt nee tegen dit alles. Ze geven geen goedkeuring op alle uitgewerkte en eerder al overeengekomen stukken om deze verduurzaming te kunnen uitvoeren. Sterker nog, het is blijkbaar ‘policy’ om niet te vooruit te bewegen.

Waarom? Er wordt geen reden gegeven, behalve dat men niet zo ver vooruit kan inschatten wat er staat te gebeuren. Steekt men liever de kop in het duinzand in de hoop dat het beeld van de toekomst vanzelf komt? Klimaatakkoord, milieu-defensie, stikstof overschotten, boeren in de knel, opwarming, hitte-stress, etc. etc. We weten met zijn allen allang wat ons te doen staat! De overheid maakt duurzaam beleid en is directe partner in deze, maar uitvoering geven aan dat beleid en haar rol pakken, dat doet de Provincie niet. De Provincie staat hiermee verduurzaming van Natura2000 gebied actief in de weg. En dat terwijl de boeren rond ditzelfde gebied vanwege diezelfde stikstof uitstoot voor hun voortbestaan moeten vechten.

Bij ons is de maat vol. We zijn daarom de juridische weg ingeslagen. De Provincie is formeel gesommeerd zich aan haar afspraken met ons te houden en mee te werken aan verduurzaming van ons bedrijf, te erkennen dat we allang in de gelegenheid hadden moeten worden gesteld onze plannen uit te voeren. Waar zij een milieubewuste facilitator zou moeten zijn, vormt zij bewust een blokkade. We zullen het vervolg van deze stap op deze pagina delen.

Het wordt tevens tijd dat, naast bedrijven zoals bijv. Shell, ook overheden als de Provincie aangesproken worden op hun beleid en de uitvoering daarvan.

Wij overwegen dan ook, net als Milieudefensie, en wellicht zelfs samen met Milieudefensie, de rechter te verzoeken om de Provincie aan te spreken op haar beleidsmatige verantwoordelijkheid om CO2-uitstoot met 45% tot 70% te verminderen in 2030 (ten opzichte van 2019) en hen te sommeren hun inspanningsverplichting na te komen om de indirecte uitstoot (scope 3-uitstoot) te verminderen.

We houden je op de hoogte.

*UPDATE VERGROTEN VAN FIETSENSTALLING OOK BELANGRIJK TEGEN DIEFSTAL! JULI 2022

Zoals we al tijden verkondigen is de aanpassing en vergroting van de fietsenstalling belangrijk om de hoeveelheid fietsen/scooters beter te kunnen faciliteren, zodat er minder gebruik gemaakt hoeft te worden van het stallen van fietsen/scooters langs het fietspad. Inmiddels is het duidelijk dat juist buiten de fietsenstalling de meeste fietsen/scooters gestolen worden. Op het stallingsterrein zijn camera’s, maar daarbuiten niet! Naast de hoognodige laadfaciliteiten voor fietsen/scooters dus nog een reden voor de gemeente om door te pakken met de vergunning! Ook zijn we voornemens om zodra de gemeente en provincie laten weten dat de vergunning/toestemming verleend gaat worden een pilot te starten voor bewaakte stalling. Dit, om nog meer veiligheid en zekerheid te geven aan onze bezoekers. Laten we hopen dat het er snel van komt!

*UPDATE PROVINCIE NH WIL HELEMAAL NIET VERDUURZAMEN! JULI 2022

Maandag 11 juli weer een gesprek met de gemeente gehad over de voortgang van de vergunningsaanvraag. Het is nog geen sinecure! De Rijksoverheid verkondigt “we moeten uitstoot verminderen en snel verduurzamen”. De boeren worden in het kader van de uitstoot en Natura 2000 op slot gezet, maar als je als bedrijf vrijwillig op autarkische wijze wilt verduurzamen voor elektrische laadpunten voor elektrische auto’s en e-bikes (die in het kader van verduurzaming razendsnel toenemen) dan wordt het je vrijwel onmogelijk gemaakt om dit te realiseren. Alleen maar tegenwerking en blokkades worden opgeworpen. Zowel Provincie als Gemeente uiten vooral dat ze willen verduurzamen en dat ze mee willen werken aan initiatieven maar in de praktijk merken wij het tegenovergestelde. Als we om ons heen kijken zien we ook niet veel resultaten. Terwijl het PWN als exclusief en contractuele beheerder namens de Provincie al in 2019 haar formele goedkeuring heeft gegeven op het plaatsen van zonnepanelen voor onze bedrijfsvoering, meldt de Provincie nu opeens doodleuk dat ze geen goedkeuring geeft zonder dit met reden te onderbouwen. De Gemeente zegt deze aanwijzing te volgen, terwijl de instemming van PWN van 2019 vast staat. Dus dan maar geen verduurzaming binnen Natura 2000 lijken de overheden te zeggen? Onbegrijpelijk en onacceptabel in deze tijd en in deze fase van het al lang lopende proces. Uiteraard accepteren we dit niet. Wij vinden dat we MOETEN verduurzamen, en snel ook. Waarom de boeren onder druk zetten en vervolgens elders vertragen om hetzelfde probleem op te lossen? Onze parkeerders (zowel auto’s als fietsen) schreeuwen om laadfaciliteiten terwijl wij notabene autarkisch willen realiseren en niet mogen! Wij ervaren al jaren dat er weinig tot geen overtuigende medewerking wordt verleend en dat Gemeente en Provincie alleen voor de bühne aangeven dat ze willen verduurzamen, maar dat vervolgens op alle mogelijke manieren proberen tegen te houden.

Wordt ongetwijfeld vervolgd, we houden jullie op de hoogte. Want kort parkeren, extra fietsenstalling en de mogelijkheid om te laden blijven onze speerpunten!


*UPDATE FIETSENSTALLING JUNI 2022

De uitvoerend wethouder destijds was tot begin mei van de Vrije lijst. Die weet dus exact hoe de vork in de steel zit. Wij zien steeds langskomen dat het plateau onveilig zou zijn geworden omdat de onderstempeling weg is gehaald. Dit is onjuist. Er heeft nooit onderstempeling gestaan. De situatie is in de loop van de tijd achteruitgegaan en op een gegeven moment als onveilig beoordeeld door onze constructeur die op ons verzoek en initiatief het gebouw controleert. Er wordt nu gesuggereerd dat wij iets bewust weg hebben gehaald. Wij zijn al jaren bezig met het realiseren van onder andere een nieuwe en vergrote fietsenstalling met meer faciliteiten die aansluiten met de huidige behoefte. Tot op heden is er niet tot een onherroepelijke vergunning gekomen. De laatste aangepaste aanvraag dateert van december 2021. Dit is de laatste wijziging omdat de eerdere aanvraag het niet haalde. PaanZEE heeft op eigen initiatief vorig jaar gemeld dat de procedures te lang duren en dat de bouwkundige staat van de stalling onveilig is. Zie onze brief aan de gemeente welke gepubliceerd is in www.PaanZEE.nl/Coming-soon van september 2021 (overigens is daar het hele vergunningsverloop van onze pogingen om het object aan te passen naar de huidige tijdgeest weergegeven). Daarop is in gezamenlijk overleg met de gemeente besloten dit gedeelte van de fietsenstalling af te sluiten totdat we bouwvergunning hebben. Hier wachten we nog steeds op. Een recent constructief gesprek met wethouder Beems heeft tot een snelle tussenoplossing geleid die vanaf volgende week gereed is en waarbij de oorspronkelijke capaciteit tijdelijk teruggebracht wordt door het huren en aanbrengen van stempels. Wij hopen spoedig tot een vergunning te kunnen komen waarbij dit issue integraal en beter opgelost wordt. Hierin hebben wij nu alle vertrouwen

*UPDATE KORT EN DUURZAAM PARKEREN DECEMBER 2021

In december hebben we de nieuwe bouwaanvraag bij de gemeente ingediend tbv vergunning verlening. We hopen eindelijk tot het realiseren van een nieuwe en grotere dagcapaciteit voor fietsen stallen (2250 ipv 1000) en voor scooters stallen (240 ipv 125) over te kunnen gaan. Zie hieronder impressie van het plan. De aanpassingen die we moesten doorvoeren hebben we al toegelicht in het vorige bericht. Daarnaast is in deze aanvraag ook de aanpassing tbv realisatie kort parkeren (achteraf betalen) opgenomen met voldoende laadpunten en zonnepanelen voor emissieloos parkeren en laden! Onze missie blijft om uiterlijk 2030 volledig emissieloos te zijn voor zowel onze bedrijfsvoering als onze bezoekers.

Let op: hieronder zie je alleen de impressies wbt de fietsenstalling en dus NIET impressie van het parkeerterrein. 


*UPDATE KORT EN DUURZAAM PARKEREN OKTOBER 2021

We hebben in de update van augustus gemeld dat we 1,5 bouwlaag eruit gehaald hebben nav de feedback die we hebben ontvangen. Dit heeft dus wel de consequentie dat we minder fietsen kunnen stallen, maar we kunnen nu in ieder geval wel verder met het uitwerken van het plan. 

We ontvingen echter afgelopen week een mail van PWN dat ze toch liever hebben dat we Back to Nature overwegen op het oostelijk deel ipv het eerder overeengekomen westelijke deel. Dit geeft wel weer vertraging, maar we gaan in overleg. Keep you posted!

*UPDATE (TIJDELIJKE) SLUITING FIETSENSTALLING SEPTEMBER 202

Hoi fietsparkeerders,  

Zoals je wellicht gezien hebt is een gedeelte van de fietsenstalling afgesloten. Waarom?  

We zijn al jaren bezig met plannen van het verbeteren van de parkeer en fietsenstalling faciliteiten (zie oorspronkelijke plan bij eerdere update over reacties stakeholders april 2021). Dit proces neemt, buiten onze invloed om, veel tijd in beslag bij de verschillende overheden.  

Vanaf 2001, na het verwijderen van de bovenloods, is door weersinvloeden en slijtage het betondek steeds meer aangetast. Door het al maar uitblijven van toestemming op onze plannen is het nu zover dat onze gebouwen het inmiddels letterlijk gaan begeven. 

PaanZEE heeft ondertussen onderzoek laten doen naar de staat van de gebouwen en deze is niet goed.  

Wij hebben de gemeente Castricum middels bijgesloten brief geïnformeerd over onze zorgen. Het onderzoeksrapport hebben we gedeeld. Er is geen acuut gevaar, maar better safe than sorry. 

Na een bezoek van de gemeente ter plekke, is in samenspraak besloten dat dit gedeelte van de fietsenstalling gesloten moet worden.  

Omdat we het najaar ingaan, hoef je je nog geen zorgen te maken over de benodigde fietscapaciteit.   

We hopen dat op korte termijn de nieuwe en duurzame fietsenstalling en parkeerfaciliteiten gerealiseerd kunnen worden. Naast o.a. meer stallingscapaciteit, kun je dan ook gebruik maken van laadpunten, verhuur/reparatie, beter en veiliger stallen.  

Het is zoals we al jaren aangeven, in ieder geval tijd voor vernieuwing. Die noodzaak blijkt maar weer.  

Dank voor je geduld! 

Team PaanZEE  

Brief aan gemeente


*UPDATE VERBETERING FIETSENSTALLING SEPTEMBER 2021
Het heeft ruim een jaar geduurd voor we groen licht hebben gekregen, maar de portalen staan nu eindelijk!  
De portalen zorgen voor duidelijkheid voor wat betreft het fiets- en scooterparkeren. Hierdoor zullen minder stromen door elkaar gaan. Dit is een must voor het waarborgen van de veiligheid van onze bezoekers, ook met het oog op Corona. 

*UPDATE KORT EN DUURZAAM PARKEREN (M.N. FIETSENSTALLING) AUGUSTUS 2021 

Zoals gemeld hebben we in mei het Principeverzoek ingediend conform de artist impression zoals die in de krant ook destijds gepubliceerd is. Het ambtelijk overleg heeft inmiddels plaatsgevonden.  

De gemeente heeft aangegeven dat zij de door ons getekende opbouw als onderdeel van de GreenHub met daarin de ruimte besparende items van de begane grond en een kostendrager voor de negatieve exploitatie, niet wenselijk achten. De gemeente heeft ons sterk geadviseerd dit uit het plan te schrappen. In het kader van de algehele doorgang en noodzakelijke snelheid hebben we hier gehoor aan gegeven en zijn we dit aan het uitwerken.  

Hierdoor zal de geplande bebouwing slechts uit 1 bouwlaag, met fietsenstalling erop, bestaan. Het fietsenstallen zal qua capaciteit dus aanzienlijk afnemen tov de artist impression zoals gepubliceerd (het oorspronkelijke plan), maar nog steeds significant meer dan de huidige situatie zijn.  Wel zal de uitbreiding van de fietsenstalling, als parkeerdek, (semi) outdoor zijn. Wij zijn nog aan het onderzoeken of dit deels wel overkapt kan. Waar mogelijk, willen we verbeteringspunten meenemen voordat de stukken definitief gemaakt kunnen worden. 

We houden je op de hoogte!


*UPDATE KORT EN DUURZAAM PARKEREN JUNI 2021

Goed geluid! We hebben vanuit de gemeente vernomen dat we over drie weken een eerste bericht kunnen ontvangen. Het lijkt nu dan eindelijk in beweging te komen. Bij ons was dat het al, maar nu hopelijk dan toch ook bij de gemeentelijke behandeling! 

Wij waarderen de support van verschillende individuen, maar ook bedrijven. We zijn niet de enigen die toe zijn aan duurzame veranderingen, dat is wel duidelijk. Dank hiervoor! We houden je weer op de hoogte.

*UPDATE VERBETERING FIETSENSTALLING JUNI 2021

We hebben een update over de portalen, na ongeveer een jaar wachten op groen licht. Gisteren (7 juni 2021) hebben we een videogesprek gehad met de Welstand over de portalen die we aan het begin van de fietsenstalling willen plaatsen. Zij hadden een aantal vragen over de portalen en deze hebben wij beantwoord. Uiteindelijk hebben we groen licht gekregen van de Welstandscommissie. Nu alleen nog wachten op de officiële vergunning. Een jaar later staat het portaal straks eindelijk!

De portalen zorgen voor duidelijkheid voor wat betreft het fiets- en scooterparkeren. Hierdoor zullen minder stromen door elkaar gaan. Dit is een must voor het waarborgen van de veiligheid van onze bezoekers, ook met het oog op Corona. 

*UPDATE KORT EN DUURZAAM PARKEREN MEI 2021

We hebben bericht ontvangen van de gemeente dat zij de conceptaanvraag in goede orde heeft ontvangen. Volgende stap is het vooroverleg. De gemeente streeft ernaar om de ingediende conceptaanvraag binnen 8 tot 12 weken inhoudelijk te kunnen behandelen, maar ze laat weten dat dit niet zeker is en het dus mogelijk nog langer kan duren… Wat ons betreft teleurstellend en we zullen ons maximaal inzetten om dit te bespoedigen! Waarom? Omdat we met z’n allen zo snel mogelijk moeten verduurzamen! Een dergelijk groot verduurzamingsplan, zonder aantasting van Natura 2000 gebied en zonder subsidies, zou de hoogste prioriteit moeten hebben… In feite is dit ook nog een aangepaste bouwaanvraag, welke eerder al ingediend was en daarmee al bekend bij de gemeente. Wij hopen dat de gemeente niet alleen zegt te willen verduurzamen, maar ook maximaal ondersteunt en faciliteert om ondernemers daartoe in staat te stellen. Het blijft fascinerend om te zien dat de overheid wel de opgave van duurzaamheid omarmt als doelstelling in het algemeen, maar vervolgens niet echt actief faciliteert en acteert om vanuit vergunningverlening dit waar te maken. Wij willen uiterlijk 2030 emissieloos zijn. Ook emissieloos voor wat betreft de voertuigen die ons bezoeken. De maatschappelijke verduurzamingsopgave kunnen we niet anders dan samen tot realisatie brengen, zodat we écht het verschil gaan maken nu het nog kan!

To be continued…

*UPDATE KORT EN DUURZAAM PARKEREN MEI 2021

Weer een kleine stap dichterbij kort en duurzaam parkeren! We hebben het principeverzoek voor het plan voor de parkeerplaats en loodsen nu officieel ingediend bij de gemeente. Daarmee hebben we de volgende stap in de uitwerking van het plan gezet. 
 
Aansluitend aan de indiening zal er overleg plaatsvinden om toe te kunnen werken naar een officiële vergunningsaanvraag. Het voordeel van dit traject is dat we gezamenlijk in het eerste stadium kunnen zien wat er nog op detailniveau uitgewerkt moet worden, alvorens de uiteindelijke definitieve vergunningsaanvraag ingediend wordt. Zo voorkomen we dat er tijdens een formele behandeling onverwachts showstoppers zijn die extra tijd kosten. 
We zijn nu in afwachting van de uitnodiging voor dit vooroverleg. Wat ons betreft kan dat zo snel mogelijk opgestart worden. 
 
Verder is het goed om te delen dat we op een breed vlak support hebben voor ons plan. Naar aanleiding van onze planpresentatie ontvangen we zowel van direct betrokkenen, maar ook van particulieren en organisaties ideeën om nog verder te kunnen verduurzamen. Hier werken we, waar mogelijk, natuurlijk graag aan mee. Dit geeft aan dat verduurzamen en de energietransitie steeds meer de aandacht en support krijgt die het hard nodig heeft. Daar worden we blij van!
 
We houden je weer op de hoogte!

* UPDATE OVER REACTIES STAKEHOLDERS APRIL 2021
Zoals we in ons laatste bericht hebben aangegeven, zijn we met een grote groep stakeholders in gesprek geweest over het plan voor het verduurzamen van het parkeerterrein, het vergroten van de fietsen-/scooterstalling, de positieve impact van Back-to-Nature en het realiseren van kort parkeren. 

De reacties zijn bijna allemaal positief. Men ziet het belang voor het groter geheel en geeft aan blij te zijn dat deze voorzieningen gerealiseerd worden. Ook krijgen we uit verschillende kanten steun aangeboden om richting de overheid duidelijk te maken dat dit plan doorgang moet vinden en van groot belang is voor de natuurwaarden in het gebied.
Er zijn ook een paar partijen die hobbels zien. Met hen gaan we verder in gesprek om wellicht het plan nog beter toe te lichten en ook te onderzoeken waar we elkaar wel kunnen versterken. Kortom, een goed en opbouwend geluid. Vanzelfsprekend koppelen we dit terug aan de gemeente en Provincie zodat we ook de wensen van anderen laten zien. Wil je meer weten? Klik op onderstaande button voor de totale planpresentatie.

Totale planpresentatie

* UPDATE OVER KORT EN DUURZAAM PARKEREN APRIL 2021:
We komen langzaam maar zeker toch verder in het behalen van onze missie om duurzaam te parkeren en recreëren in Castricum aan Zee. We zien dat steeds meer mensen en organisaties zich werkelijk bewust worden dat wij allen echt anders moeten gaan kijken naar vervoer, het recreëren op het strand en het terugbrengen van de CO2 uitstoot in onze kwetsbare natuurgebieden. De gevolgen van de corona-pandemie laten daar bovenop zien dat we meer en meer behoefte hebben om buiten te zijn, te fietsen, te bewegen en uit te waaien. Dat betekent te meer dat we de vele bezoeken aan de parkeerplaats en fietsenstalling in betere banen moeten gaan leiden!


In ons Back-to-Nature plan van 2019 plan hadden we al deze duurzame en capaciteitsveranderingen al samengevoegd naar een nieuwe indeling en systeem. We hebben oplossingen uitgewerkt zoals flexibel (kort) parkeren, meer fietsen- en scooterstallingscapaciteit (bewaakt en onbewaakt) etc en andere noodzakelijke voorzieningen. Wij zijn op dit moment de concrete plannen aan het delen met diverse stakeholders om te zien waar nog zaken meegenomen of geoptimaliseerd kunnen worden.


Het blijft lastig om de formele poorten te passeren. De openstaande vergunningen van het eerdere plan voor het aanpassen van de parkeerplaats om kort parkeren mogelijk te maken en de aanvraag voor het vervangen van de loodsen/fietsenstalling is op initiatief van de gemeente buiten behandeling gesteld. Wij staan klaar met de aangepaste vergunningsaanvraag en dienen deze in zodra we de handtekening van de Provincie hebben. De Provincie doet er erg lang over om die handtekening echt te zetten en ziet blijkbaar niet de noodzaak die wij elke dag zien. Het wordt ondertussen steeds lastiger om de bezoekende auto’s en fietsers/ e-bikers/ en andere bezoekers veilig en snel te laten parkeren/stallen. We vinden het onbegrijpelijk dat dit verduurzamingsplan met kort parkeren niet met beide handen aangegrepen wordt om uiteindelijk te werken aan het teruggeven van 16.000m2 aan de natuur. De overheid heeft notabene een duurzaam beleid (RES, Klimaatakkoord 2030) maar laat dat niet terugzien in het ondersteunen van dit plan. We gaan door en houden je op de hoogte.

* UPDATE KORT EN DUURZAAM PARKEREN NOVEMBER 2020:

We hebben niet stil gezeten. In onze missie om kort en duurzaam parkeren te realiseren zijn we alle formele stappen in het proces vol energie aan het doorlopen. Alhoewel het plan goed ontvangen wordt, zien we dat de formalisering helaas heel traag gaat. We hebben onlangs het Back-to-Nature plan gepresenteerd aan de gemeente en o.a. laten zien hoe het kort parkeren er uit gaat zien. De volgende stap is dit in behandeling te laten nemen. Vanuit de Provincie hebben we echter nog steeds geen handtekening onder dit duurzame plan, terwijl dit wel de afspraak was. Waar wij verwacht hadden dat de positieve impact van Back-to-Nature met open armen ontvangen zou worden, zien we helaas dat de bureaucratie de overhand neemt. Het lijkt dus nog langer te duren voordat we voldoende fietsenstalling, groene laadpalen en kort parkeren kunnen gaan opstarten. Wij vragen ons serieus af hoe groen overheden nu echt willen zijn. Keep you posted…

* UPDATE KORT EN DUURZAAM PARKEREN JUNI 2020:

Het schiet echt op! We zijn dichtbij een oplossing om kort parkeren en back to nature mogelijk te maken. Het plan was, zoals eerder aangegeven, vorig jaar al ingediend en we verwachten in juli dan eindelijk een formalisering van Provincie/PWN. Als dit zo ver is kunnen we eindelijk echt gaan werken aan het realiseren van kort parkeren en ons back to nature plan. Uitbreiding van de fietsenstalling en faciliteiten (laadpalen, lockers, happy rent, etc) is hierin meegenomen. Als het in juli lukt, gaan we direct de vergunningsaanvraag indienen en hopen we in de winter te kunnen starten met de uitvoering. We keep you posted! Op naar volledig emissieloos parkeren in 2030!

* UPDATE KORT EN DUURZAAM PARKEREN MAART 2020:

Goed nieuws! Afgelopen week is er eindelijk een gezamenlijk overleg geweest met ons, Provincie Noord-Holland en PWN. Dit heeft geleid tot de afspraak dat we medio april een vervolgafspraak hebben waarin we concrete input kunnen verwachten voor wat betreft de formele afhandeling van hun zijde. Daarmee komen we een stap verder met de door ons vorig jaar juni aangevraagde planvorming voor kort en duurzaam parkeren en Back to Nature (zie groene button halverwege pagina). Er is aangegeven dat men ambtelijk akkoord is, maar dat de formele instemming nog geformaliseerd moet worden. We keep you posted! 

* UPDATE KORT PARKEREN FEBRUARI 2020:

Nog steeds geen formalisering van ons nieuwe plan. We wachten, wachten, bellen en wachten......! Willen overheden eigenlijk wel verduurzamen en een kort parkeren oplossing? Hier is geen enkele vooruitgang en de uitstoot gaat maar door, terwijl onze Green Hub met zonne-energie, substantieel meer laadpalen voor emmissieloze voertuigen, laadstations voor E-bikes, etc allang klaarligt. Wij hebben een missie: Back to Nature met uitsluitend emmissieloze voertuigen in 2030! Kijk hieronder (de groene buttons) voor ons Back to Nature plan en de Green Hub.


* KORT PARKEREN UPDATE JULI 2019:

Ons alternatieve plan is klaar!
Nadat de gemeente met ons vorige plan uiteindelijk toch niet mee wilde werken vanwege de complexe procedures, zou dit het moeten zijn.

Wat staat er nu precies in het plan?
Om het ‘Kort parkeren’ (een wens van ons allemaal!) mogelijk te maken, moeten we de verkeersstromen scheiden, meer uitgangen maken en ca. 175 parkeerplaatsen opofferen. Wat ons betreft kunnen we nu eindelijk aan de slag!
Goed om te weten is dat dit duurzame plan geen impact heeft op Natura 2000 gebied. We hebben tevens de vuiloverslag verbeterd en op een minder overlast gevende positie geplaatst, voegen zonnepanelen toe met veel meer elektrische oplaadpunten, maken parkeren per tijdseenheid mogelijk door de infrastructuur te wijzigen en automatiseringsapparatuur toe te voegen.


Nog veel interessanter is dat we ook een voorschot op de toekomst nemen en zo nog meer duurzaamheid kunnen waarborgen. Research via o.a. KPMG, Ministerie van Verkeer, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid etc. laat sterke ontwikkelingen zien op het gebied van zelfrijdende auto’s. De parkeerdruk zal hierdoor sterk afnemen waardoor uiteindelijk het parkeerterrein kleiner kan worden. Dit hebben wij verwerkt in het ‘Back to Nature’ programma; delen van het terrein geven we weer terug aan de natuur.

PaanZEE GreenHUB

We hebben het plan inmiddels ter goedkeuring bij de Provincie/PWN neergelegd. Na hun instemming zal het geheel ingediend worden bij de gemeente zodat de vergunningsprocedure eindelijk kan starten. Wij hopen zo snel mogelijk te kunnen beginnen met het invoeren van Kort parkeren, de “Green Hub” en ons Back to Nature programma! We keep you posted.

Back to Nature

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

* KORT PARKEREN UPDATE JUNI 2019:

Zoals bekend wil PaanZEE net als jij graag ‘kort parkeren’ realiseren. Dat kunnen we echter niet alleen. Afgelopen winter hebben we hard gewerkt aan een alternatief plan omdat onze eerdere aanvraag op weerstand bij de Gemeente stuitte, vanwege Natura2000 en de daarbij behorende procedure. Hoewel dat plan juist voor wat betreft veiligheid verreweg het beste is en de natuur meer dan voldoende gecompenseerd werd, hebben we nu een alternatief plan gemaakt welke geheel buiten Natura2000 blijft.
Helaas hebben we hierdoor inmiddels veel tijd verloren. We zijn nu met de afronding van het plan bezig, waarna we dit alternatieve en duurzame plan in procedure gaan brengen. We hopen op groen licht van alle stakeholders, zodat kort parkeren komende winter eindelijk geïntroduceerd kan worden!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

* KORT PARKEREN UPDATE NOVEMBER 2018:

Op dit moment wordt een alternatieve plek onderzocht om de aan te passen infrastructuur te kunnen realiseren. Het grote voordeel daarbij kan zijn dat hierdoor een aantal momenteel spelende procedurele problemen vermeden wordt. We zijn teleurgesteld over het verloop tot nu toe maar na een recent gesprek met de wethouder hebben we nu goede hoop.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

* KORT PARKEREN UPDATE EIND OKTOBER 2018: 

Inmiddels hebben we mondeling toestemming van PWN om deze aanpassing te doen. Zodra dit formeel afgehandeld is, dienen we de vergunningsaanvraag in bij de Gemeente Castricum.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

* KORT PARKEREN UPDATE OKTOBER 2018: 

Op dit moment hebben we helaas nog geen groen licht op onze vergunningsaanvraag voor kort parkeren. Vorig jaar is er een nieuw college van B&W geïnstalleerd waardoor onze aanvraag opnieuw bekeken en beoordeeld wordt. We hopen snel goedkeuring op de aanvraag te krijgen, zodat we kunnen starten met de aanpassing van de infrastructuur om kort parkeren mogelijk en de verkeerstracees veiliger te maken.