Coming Soon

What's coming soon?

Voor iedereen
Mensen die zonder auto naar PaanZEE komen zijn net zo belangrijk voor ons. Daarom willen we de bestaande loodsen op Castricum aan Zee vervangen en een nieuwe fietsen/brommer stalling realiseren met oplaadpunten voor e-bikes, lockers en daarnaast een fietsenverhuur. Zo kan iedereen optimaal offline genieten bij PaanZEE!

!! Kort parkeren = achteraf betalen voor de werkelijke parkeertijd !!
De vergunningsaanvraag voor kort parkeren is al in juli 2017 bij de gemeente Castricum ingediend. Het wachten was op het toekennen van de vergunning om het parkeerterrein zo in te kunnen richten dat kort parkeren mogelijk is. Daarna is er geen toestemming verleend door de gemeente en hebben we sinds juli 2019 een alternatief plan gereed welke direct formeel is ingediend bij PWN en wachten we nog steeds op formele toestemming van PWN alvorens we opnieuw een aangepaste vergunningsaanvraag kunnen indienen bij de gemeente. Zie verder onderstaande update voor meer info!

Keep you posted!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

* UPDATE KORT EN DUURZAAM PARKEREN JUNI 2020:

Het schiet echt op! We zijn dichtbij een oplossing om kort parkeren en back to nature mogelijk te maken. Het plan was, zoals eerder aangegeven, vorig jaar al ingediend en we verwachten in juli dan eindelijk een formalisering van Provincie/PWN. Als dit zo ver is kunnen we eindelijk echt gaan werken aan het realiseren van kort parkeren en ons back to nature plan. Uitbreiding van de fietsenstalling en faciliteiten (laadpalen, lockers, happy rent, etc) is hierin meegenomen. Als het in juli lukt, gaan we direct de vergunningsaanvraag indienen en hopen we in de winter te kunnen starten met de uitvoering. We keep you posted! Op naar volledig emissieloos parkeren in 2030!

* UPDATE KORT EN DUURZAAM PARKEREN MAART 2020:

Goed nieuws! Afgelopen week is er eindelijk een gezamenlijk overleg geweest met ons, Provincie Noord-Holland en PWN. Dit heeft geleid tot de afspraak dat we medio april een vervolgafspraak hebben waarin we concrete input kunnen verwachten voor wat betreft de formele afhandeling van hun zijde. Daarmee komen we een stap verder met de door ons vorig jaar juni aangevraagde planvorming voor kort en duurzaam parkeren en Back to Nature (zie groene button halverwege pagina). Er is aangegeven dat men ambtelijk akkoord is, maar dat de formele instemming nog geformaliseerd moet worden. We keep you posted! 

* UPDATE KORT PARKEREN FEBRUARI 2020:

Nog steeds geen formalisering van ons nieuwe plan. We wachten, wachten, bellen en wachten......! Willen overheden eigenlijk wel verduurzamen en een kort parkeren oplossing? Hier is geen enkele vooruitgang en de uitstoot gaat maar door, terwijl onze Green Hub met zonne-energie, substantieel meer laadpalen voor emmissieloze voertuigen, laadstations voor E-bikes, etc allang klaarligt. Wij hebben een missie: Back to Nature met uitsluitend emmissieloze voertuigen in 2030! Kijk hieronder (de groene buttons) voor ons Back to Nature plan en de Green Hub.


* KORT PARKEREN UPDATE JULI 2019:

Ons alternatieve plan is klaar!
Nadat de gemeente met ons vorige plan uiteindelijk toch niet mee wilde werken vanwege de complexe procedures, zou dit het moeten zijn.

Wat staat er nu precies in het plan?
Om het ‘Kort parkeren’ (een wens van ons allemaal!) mogelijk te maken, moeten we de verkeersstromen scheiden, meer uitgangen maken en ca. 175 parkeerplaatsen opofferen. Wat ons betreft kunnen we nu eindelijk aan de slag!
Goed om te weten is dat dit duurzame plan geen impact heeft op Natura 2000 gebied. We hebben tevens de vuiloverslag verbeterd en op een minder overlast gevende positie geplaatst, voegen zonnepanelen toe met veel meer elektrische oplaadpunten, maken parkeren per tijdseenheid mogelijk door de infrastructuur te wijzigen en automatiseringsapparatuur toe te voegen.


Nog veel interessanter is dat we ook een voorschot op de toekomst nemen en zo nog meer duurzaamheid kunnen waarborgen. Research via o.a. KPMG, Ministerie van Verkeer, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid etc. laat sterke ontwikkelingen zien op het gebied van zelfrijdende auto’s. De parkeerdruk zal hierdoor sterk afnemen waardoor uiteindelijk het parkeerterrein kleiner kan worden. Dit hebben wij verwerkt in het ‘Back to Nature’ programma; delen van het terrein geven we weer terug aan de natuur.

PaanZEE Back to Nature plan

We hebben het plan inmiddels ter goedkeuring bij de Provincie/PWN neergelegd. Na hun instemming zal het geheel ingediend worden bij de gemeente zodat de vergunningsprocedure eindelijk kan starten. Wij hopen zo snel mogelijk te kunnen beginnen met het invoeren van Kort parkeren, de “Green Hub” en ons Back to Nature programma! We keep you posted.

PaanZEE GreenHUB

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

* KORT PARKEREN UPDATE JUNI 2019:

Zoals bekend wil PaanZEE net als jij graag ‘kort parkeren’ realiseren. Dat kunnen we echter niet alleen. Afgelopen winter hebben we hard gewerkt aan een alternatief plan omdat onze eerdere aanvraag op weerstand bij de Gemeente stuitte, vanwege Natura2000 en de daarbij behorende procedure. Hoewel dat plan juist voor wat betreft veiligheid verreweg het beste is en de natuur meer dan voldoende gecompenseerd werd, hebben we nu een alternatief plan gemaakt welke geheel buiten Natura2000 blijft.
Helaas hebben we hierdoor inmiddels veel tijd verloren. We zijn nu met de afronding van het plan bezig, waarna we dit alternatieve en duurzame plan in procedure gaan brengen. We hopen op groen licht van alle stakeholders, zodat kort parkeren komende winter eindelijk geïntroduceerd kan worden!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

* KORT PARKEREN UPDATE NOVEMBER 2018:

Op dit moment wordt een alternatieve plek onderzocht om de aan te passen infrastructuur te kunnen realiseren. Het grote voordeel daarbij kan zijn dat hierdoor een aantal momenteel spelende procedurele problemen vermeden wordt. We zijn teleurgesteld over het verloop tot nu toe maar na een recent gesprek met de wethouder hebben we nu goede hoop.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

* KORT PARKEREN UPDATE EIND OKTOBER 2018: 

Inmiddels hebben we mondeling toestemming van PWN om deze aanpassing te doen. Zodra dit formeel afgehandeld is, dienen we de vergunningsaanvraag in bij de Gemeente Castricum.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

* KORT PARKEREN UPDATE OKTOBER 2018: 

Op dit moment hebben we helaas nog geen groen licht op onze vergunningsaanvraag voor kort parkeren. Vorig jaar is er een nieuw college van B&W geïnstalleerd waardoor onze aanvraag opnieuw bekeken en beoordeeld wordt. We hopen snel goedkeuring op de aanvraag te krijgen, zodat we kunnen starten met de aanpassing van de infrastructuur om kort parkeren mogelijk en de verkeerstracees veiliger te maken.