De toekomst van PaanZEE

Vernieuwing en verduurzaming parkeerterrein en fietsenstalling
PaanZEE wil het parkeerterrein in Castricum aan Zee grondig moderniseren en verduurzamen. We willen de fietsenstalling volledig vernieuwen en uitbreiden. Voor automobilisten willen we een systeem voor tijdsafhankelijk parkeren invoeren, zodat zij achteraf kunnen betalen. Ook is het onze ambitie om te transformeren naar een emissieloos parkeerterrein met ruim voldoende laadpunten voor elektrische auto’s en e-bikes. We willen zelfvoorzienend worden door het plaatsen van zonnecarports.

We staan al jaren in de startblokken om de plannen te realiseren. Helaas is het verkrijgen van de benodigde vergunningen ondanks vele pogingen nog niet gelukt. Tot onze spijt krijgen we tot op heden geen groen licht van de Provincie Noord-Holland om onze plannen uit te mogen voeren. We werken er hard aan om een structurele oplossing te vinden. We leggen graag uit wat onze plannen zijn en hoe we deze alsnog proberen te realiseren.

Vernieuwing en tijdsafhankelijk parkeren 
We willen, eindelijk, de veelgehoorde wens van onze bezoekers voor tijdsafhankelijk parkeren - waarbij je achteraf betaalt voor de exacte parkeerduur - in voeren. Daarvoor moet de infrastructuur aangepast worden en een nieuw systeem worden aangelegd om dat technisch mogelijk te maken. Ook moet de fietsenstalling worden gemoderniseerd en uitgebreid.

Verduurzaming
Om onze bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst van het strandgebied in Castricum aan Zee willen we naast het verbeteren van de faciliteiten maximaal inzetten op verduurzaming. PaanZEE ligt midden in het duingebied en is omringd door Natura2000 gebied. Daarom willen we meer ruimte voor de fiets en elektrisch vervoer en is de inzet om onze energie zelf op te wekken met zonnecarports op het terrein. Zo willen we omschakelen naar emissieloos parkeren met als doel een verbetering voor onze bezoekers, inwoners van Castricum, ondernemers en de natuur.

Ons plan (‘Back to Nature’) in het kort: 
Aanpassing infrastructuur en een nieuw betaal- en parkeersysteem voor kort en flexibel (tijdsafhankelijk) parkeren
Uitbreiding laadpalen (van 4 naar 80) en plaatsen van zonnecarports
Aanleg van 1.730 zonnepanelen (uitbreidbaar) om volledig zelfvoorzienend te worden
Nieuwbouw en uitbreiding fietsenstalling (naar 2.250 plaatsen), ook voor scooters en e-bikes
Bewaakt stallen en laadfaciliteit voor e-bikes
Geleidelijk afstoten deel parkeerterrein t.b.v. vergroten Natura 2000 gebied
Duurzame transformatie “Blinckers” met integratie zendmastfunctie en look-out

Forse vertraging: Provincie blokkeert plannen
We zijn sinds 2019 in gesprek over onze plannen met waterleidingbedrijf PWN – beheerder namens de Provincie – van wie we het terrein pachten. PWN en de Provincie gaven in 2020 groen licht in een bestuurlijke overeenkomst, maar het Provinciebestuur trok die toezeggingen daarna weer in. Sindsdien proberen we met de Provincie uit de impasse te komen. Intussen hebben we in 2021 de benodigde lokale vergunningen aangevraagd bij de gemeente. De gemeente steunt de plannen, maar wacht ook op een akkoord van de Provincie. 
Door deze omstandigheden is het voor PaanZEE niet mogelijk om de plannen uit te voeren. Zonder benodigde toestemming en vergunningen ontbreekt de juridische basis voor Cambium om de noodzakelijke investeringen van ruim tien miljoen euro te kunnen doen. Wij vinden het spijtig voor onze strandbezoekers, collega-ondernemers, de regio en inwoners van Castricum.

Op zoek naar lokale oplossingen: tijdelijke overlast
Mogelijk ervaart u als fietser op drukke dagen hinder, omdat de vernieuwing en uitbreiding van de fietsenstalling is vertraagd als gevolg van deze situatie. Volgens de oorspronkelijke planning zou hier al een nieuwe, ruimere stalling geplaatst zijn. Door een tijdelijke oplossing, in samenwerking met de gemeente, kan de oorspronkelijke stalling alsnog deels gebruikt worden. Het plateau is extra verstevigd en ondersteund, zodat u hier veilig uw fiets kunt stallen.

We vragen uw begrip hiervoor. We werken intussen hard door aan een structurele oplossing met de Provincie. Dat doen we in goed overleg met de gemeente Castricum en de ondernemers op het strand, zodat u straks gebruik kunt maken van nog betere, groenere en flexibelere parkeerfaciliteiten. We wensen u veel strandplezier!

Flyer 'Back to nature'Artist Impression

Archief