De toekomst van PaanZEE

Hoe onze plannen voor beter en groener parkeren vastlopen in bureaucratie bij de Provincie.

PaanZEE biedt al decennia zorgeloos parkeren en fietsenstalling in Castricum aan Zee. We willen onze service verbeteren en onze bijdrage leveren aan de verduurzaming en van het strandgebied. Onze plannen komen helaas niet van de grond, omdat we geen groen licht krijgen van de Provincie Noord-Holland. Ondanks de vastgelopen procedure blijven we op zoek naar oplossingen om onze ambities te realiseren.

Invoeren tijdsafhankelijk parkeren en uitbreiding fietsenstalling
De tijd staat niet stil, ook niet bij PaanZEE. We willen meebewegen met de wensen en behoeften van de strandbezoekers. Daarom willen we een aantal verbeteringen doorvoeren en knelpunten oplossen. Allereerst willen we voor automobilisten een systeem voor tijdsafhankelijk parkeren invoeren, zodat zij achteraf kunnen betalen voor de exacte tijd die ze hebben geparkeerd. Hiervoor moet de infrastructuur worden aangepast en het parkeersysteem worden vervangen. Daarnaast willen we de fietsenstalling grondig vernieuwen en fors uitbreiden. Naast gratis fiets parkeren willen we bewaakt stallen en fietsverhuur aanbieden. Zo verbeteren we de toegankelijkheid van het strandgebied voor fietsers. 

Verduurzaming: meer ruimte voor elektrisch vervoer en fietsen
De samenleving verandert en de behoefte aan schoner, elektrisch vervoer neemt toe. PaanZEE wil daarop inspelen door maximaal nieuwe laadpunten voor elektrische auto’s en e-bikes aan te leggen. Ook tegen deze achtergrond willen we onze capaciteit voor (elektrische) fietsen fors vergroten. Hiermee dragen we direct bij aan de doelstelling van de overheid en de maatschappelijke noodzaak om de CO2 en stikstof-uitstoot fors te verminderen.

Emissieloos en zelfvoorzienend
PaanZEE ligt midden in het duingebied en is omringd door Natura2000 gebied. Daarom willen we investeren in schone energie, o.a. door het plaatsen van zonnecarports. Onze ambitie is om zoveel mogelijk emissieloos en zelfvoorzienend te worden. Zo werken we aan een duurzame toekomst van het strandgebied. Lees hier meer over ons Back to Nature plan.

Herbestemming Blinckers-gebouw (met geïntegreerde zendmast)
Ook vinden we het belangrijk om het bredere strandplateau te blijven ontwikkelen. Het Blinckers-gebouw aan de Zeeweg verdient een nieuwe functie als duurzaam boetiekhotel, met een geïntegreerde zendmast en uitkijkpunt.

Forse vertraging: Provincie Noord-Holland blokkeert de plannen 
We staan al jaren in de startblokken om deze vernieuwingen en verduurzaming in praktijk te brengen. Sinds 2017 werken we aan deze planvariant die stap voor stap heeft geleid tot het huidige plan. We zijn hierover sinds 2019 concreet in gesprek met de Provincie en waterleidingbedrijf PWN. In 2020 stonden alle seinen op groen. Met de Provincie werd overeenstemming bereikt over een aanpassing van de erfpachtovereenkomst die nodig is omhet verduurzamingsplan juridisch mogelijk te maken – bijvoorbeeld om zonnecarports te mogen plaatsen. In de erfpachtovereenkomst ligt vast hoe PaanZEE, als pachter, het terrein mag inrichten en gebruiken.

In 2021 weigerde het Provinciebestuur, zonder duidelijke motivering, de aangepaste erfpachtovereenkomst te ondertekenen. Mede hierdoor zijn de benodigde vergunningen, die we in 2021 hebben aangevraagd, nog niet verleend door de gemeente. Zonder toestemming ontbreekt de juridische basis om onze ambities te mogen realiseren en duurzame investeringen te kunnen doen. We lopen vast in bureaucratie. Wij vinden dit spijtig, ook voor onze strandbezoekers, collega-ondernemers en inwoners van Castricum.