FAQ website PaanZEE

  1. Wat is het 'Back to Nature' plan?

PaanZEE verzorgt en beheert al generaties lang de parkeerfaciliteiten. Zorgeloos parkeren dicht bij het strand, daar staan we voor. We willen het parkeerterrein grondig moderniseren en verduurzamen. We willen de fietsenstalling volledig vernieuwen en uitbreiden. Voor automobilisten willen we een systeem voor tijdsafankelijk parkeren invoeren, zodat zij achteraf kunnen betalen. Ook is het onze ambiteuze om te transformeren naar een emissieloos parkeerterrein met ruim voldoende laadpunten voor elektrische auto’s en e-bikes. Lees hier meer

  2. Kan ik met mijn fiets terecht bij de stalling?

Ja, net als altijd zijn fietsers welkom. Door een tijdelijke oplossing, in samenwerking met de gemeente, kan de oorspronkelijke stalling alsnog deels gebruikt worden. In de tussentijd werken we hard door aan de structurele oplossing. Lees hier meer.

  3. Waarom duurt het realiseren van tijdsafhankelijk parkeren zo lang?

We willen werk maken van de veelgehoorde wens van onze bezoekers om tijdsafankelijk parkeren - waarbij je achteraf betaalt voor de exacte parkeerduur- in te voeren. Om dat technisch mogelijk te maken, moet de infrastructuur aangepast worden - zoals het (ver)plaatsen van portalen en de kleine opstallen - en moet er een nieuw systeem worden aangelegd. Tot onze spijt en verbazing krijgen we, ondanks vele pogingen, geen groen licht van de Provincie Noord-Holland om onze plannen uit te mogen voeren. Dat heeft ook gevolgen voor de vergunningaanvraag bij de gemeente. Zonder die toestemming en benodigde vergunningen ontbreekt de juridische basis voor PaanZEE om de noodzakelijke aanpassingen en investeringen te kunnen doen. We werken er hard aan om een structurele oplossing te vinden.

  4. Wanneer is het parkeerterrein klaar met de verbouwing?

We spannen ons ervoor in om er samen met de gemeente en Provincie alsnog uit te komen. Zodra we de juridische basis en vergunningen rond hebben, kunnen we op korte termijn starten met de modernisering en verduurzaming van het terrein. Volgens onze eigen planning zouden we de plannen inmiddels al gerealiseerd hebben. Zodat onze bezoekers gebruik kunnen maken van nog betere, groenere en flexibelere parkeerfaciliteiten. Lees hier meer.

  5. Waarom wil PaanZEE volledig emissieloos zijn?

Om onze bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst van het strandgebied in Castricum aan Zee willen we naast het verbeteren van de faciliteiten maximaal inzeten op verduurzaming. PaanZEE ligt tenslote midden in het duingebied en is omringd door  Natura200 gebied. De roots van ons familiebedrijf liggen al 5 generaties bij dit strandgebied en we willen onze verantwoordelijkheid nemen wat betreft de verduurzaming van dit gebied. Daarom willen we meer ruimte voor de fiets en emissieloos vervoer en is de inzet om onze energie zelf op te wekken met zonnecarports op het terrein. Dit met als doel een verbetering voor onze bezoekers, inwoners, ondernemers en de natuur.