Disclaimer

Deze website en de daarop verstrekte informatie wordt aangeboden op een ‘as is’ en ‘as available’ basis. Hoewel PaanZEE haar best doet om accurate en volledige informatie op te nemen op deze website, geeft PaanZEE geen garantie (expliciet noch impliciet) voor de volledigheid, actualiteit en juistheid daarvan. Aan de op deze website genoemde tarieven en getoonde producten kunnen om die reden geen rechten worden ontleend. PaanZEE garandeert evenmin dat deze website ononderbroken en/of zonder vertraging beschikbaar zal zijn.

Door het bezoeken van deze website stem je ermee in dat PaanZEE geen aansprakelijkheid treft voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van (de informatie op) deze website. PaanZEE aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor diensten van derden die via deze website worden aangeboden.

Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar websites van derden waarover PaanZEE geen zeggenschap of controle heeft. PaanZEE is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites van derden of voor links in die websites.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot materialen, foto’s, illustraties, namen, logo’s en andere onderscheidingstekens behoren toe aan PaanZEE of eventuele licentiegevers. Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PaanZEE of de betreffende derde, behoudens in geval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het is niet toegestaan deze site te framen.