Privacy statement (r.e.s.p.e.c.t)

PaanZEE, gevestigd aan de Zeeweg 8 te Castricum, respecteert jouw privacy en behandelt de persoonlijke informatie die je ons geeft dan ook zeer vertrouwelijk. We gebruiken je gegevens om je bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Als we de gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, vragen we daarvoor altijd eerst om jouw toestemming. 

We zullen je gegevens nooit aan derden verkopen en stellen de gegevens alleen ter beschikking aan derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling. Met derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van jouw bestelling hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

Je hebt recht op inzage, wijziging en verwijdering van je gegevens. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PaanZEE en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een digitaal bestand naar je te sturen.

PaanZEE bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gebruik van jouw gegevens

PaanZEE gebruikt je gegevens om de volgende diensten te kunnen leveren:

Contact

PaanZEE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar privacy@PaanZEE.nl.